Objavljivanje informacija

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA

Financijska izvješća:

Na temelju članka 10. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) objavljujemo:Na temelju članka 10. stavak 6. Zakona o pravu na pristup informacija (NN 25/13 i 85/15) objavljujemo informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima i donacijama uključujući popis korisnika i visinu iznosa: 

Na temelju Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14) i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)


Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije

Na temelju članka 10. stavak 8. Zakona o pravu na pristup informacija (NN 25/13 i 85/15) objavljujemo:

 

21. sjednica UV  Poziv   
20. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
19. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
18. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
17. sjednica UV  Poziv   Skraćeni zapisnik
16. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
15. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik 
14. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
13. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
12. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
11. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
10. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
9. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
8. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
7. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
6. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
5. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
4. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
3. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
2. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
1. sjednica UV  Poziv  Skraćeni zapisnik
     
41. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
40. sjednica UV Poziv  
39. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
38. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
37. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
36. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
35. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
34. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
33. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
32. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik 
31. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik 
30. sjednica UV Poziv  Skraćeni zapisnik
29. sjednica UV Poziv  Skraćeni zapisnik
28. sjednica UV  Poziv   Skraćeni zapisnik
27. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
26. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
25. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
24. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
23. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
22. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
21. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
20. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
19. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
18. sjednica UV  Poziv Skraćeni zapisnik
17. sjednica UV Poziv  Skraćeni zapisnik
16. sjednica UV Poziv  Skraćeni zapisnik
15. sjednica UV Poziv  Skraćeni zapisnik
14. sjednica UV Poziv  Skraćeni zapisnik
13. sjednica UV Poziv  Skraćeni zapisnik
12. sjednica UV Poziv Skraćeni zapisnik
11. sjednica UV Poziv  Skraćeni zapisnik