Zahtjev za izdavanje duplikata Potvrde o obračunatoj godišnjoj naknadi

U slučaju gubitka Potvrde o obračunatoj godišnjoj naknadi za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, Županijska uprava za ceste u mogćnosti Vam je izdati duplikat iste.

Za izdavanje duplikata Potvrde potrebno je dostaviti:

- zahtjev za izdavanjem duplikata potvrde
- prometnu dozvolu na uvid

Opširnije...

Zatvaranje cesta

Javna cesta može se zatvoriti u slučaju izvanrednih okolnosti, izvođenja građevinskih radova i opravdanih slučajeva za zatvaranje javne ceste navedenim u Pravilniku o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07). Pod zatvaranjem javne ceste smatra se uspostava zabrane ili ograničenja prometa svim ili pojedinim vrstama vozila na određenoj javnoj cesti ili njenom dijelu. Javna cesta može se zatvoriti u slučaju održavanja manifestacija i sportskih priredbi.

Opširnije...

Zahtjev za povrat (dijela) naknade za ceste

Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godišnje naknade razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

Opširnije...