Lokalne ceste

NATRAG

redni

broj

cesta vrsta i

broj

 opis pružanja javne ceste

dužina

km

1

LC

20001

Vrhovljan (Ž2003) – Grkavec – Kapelšćak – D. Koncovčak (L20002)

3,30

2

LC

20002

Ž2005 – D. Koncovčak – G. Koncovčak – Toplice Sveti Martin (L20080)

5,22

3

LC

20003

Mursko Središće (D209) – Brezje – Vratišinec (L20019)

3,70

4

LC

20004

Železna Gora (D227) – Lohovec – Sveti Urban (Ž2007)

3,90

5

LC

20005

Sveti Urban (Ž2007) – Stanetinec – Preseka – Macinec (Ž2009)

11,60

6

LC

20006

L20005 – Pernjak – Goričica – Martinuševec – Prhovec – Preseka (L20005)

6,10

7

LC

20007

Lohovec (L20004) – Tupkovec –G. Dubrava – Preseka (L20005)

7,40

8

LC

20008

Ž2011 – Bogdanovec

0,6

9

LC

20009

Prekopa (D227) – Vugrišinec – Ž2009

2,30

10

LC

20010

D227 – Vukanovec – Gornji Mihaljevec (Ž2009)

3,60

11

LC

20011

D227– Dragoslavec – Dragoslavec Breg – G. Mihaljevec (Ž2254)

3,56

12

LC

20013

Okrugli Vrh (Ž2254) – Križopotje – Slakovec (Ž2015)

1,80

13

LC

20014

Macinec (Ž2009) – Črečan (Ž2019)

1,50

14

LC

20015

Prekopa (D227) – Praporčan – Ž2006

4,90

15

LC

20017

Ž2253 – Merhatovec – Štrukovec (D209)

3,70

16

LC

20018

Ž2013 – Knezovec – Ž2016

1,60

17

LC

20019

D209 – Vratišinec (Ž2008)

2,70

18

LC

20020

Gornji Kraljevec (Ž2010) – Sivica (Ž2017)

3,40

19

LC

20023

A. G. Grada Čakovca – Pribislavec (Ž2018)

1,66

20

LC

20026

A. G. Grada Čakovca – Strahoninec – Poleve – A. G. Grada Čakovca

5,00

21

LC

20028

Pribislavec (Ž2018) – A. G. Grada Čakovca – A. G. Grada Čakovca – L20033

1,36

22

LC

20029

Ferketinec (Ž2003) – Celine – Sivica (L20020)

3,30

23

LC

20030

Gardinovec (Ž2018) – Domašinec (Ž2003)

1,60

24

LC

20031

Ž2003 – Palinovec – Sveti Juraj u Trnju (D3)

4,80

25

LC

20032

Hodošan (D3) – Goričan – Ž2255

7,50

26

LC

20033

A. G. Grada Čakovca – Vularija (Ž2055)

1,60

27

LC

20035

Mala Subotica (Ž2022) – Sveti Križ (D20)

3,00

28

LC

20037

Orehovica (Ž2022) – Podbrest – Otok (Ž2033)

7,00

29

LC

20038

Prelog (D20) – L20039

1,40

30

LC

20039

HE Čakovec(Ž2022) – HE D. Dubrava – D. Dubrava (D20)

25,30

31

LC

20040

Donji Kraljevec (Ž2255) – Cirkovljan (D20)

2,50

32

LC

20041

Želj. kol D. Mihaljevec – Čukovec – D. Mihaljevec – L20039

4,61

33

LC

20042

Čukovec (L20041) – D20

1,00

34

LC

20043

Prilaz Donji Mihaljevec (D20) – L20039

0,50

35

LC

20044

Prilaz Sveta Marija (D20) – L20039

0,30

36

LC

20045

Šiblje – Kotoriba (Ž2040)

2,60

37

LC

20046

Gr. R. Slovenije – Robadje – Ž2007

3,50

38

LC

20047

Belica (Ž2022) – Palovec (Ž2023)

2,30

39

LC

20048

Gornji Hrašćan (D208) – Pušćine (D3)

3,80

40

LC

20049

Gornji Mihaljevec (Ž2009) – Križopotje (L20012)

2,50

41

LC

20050

Slakovec (Ž2015) – Šenkovec (D209)

3,81

42

LC

20051

Držimurec (Ž2023) – Ž2024

2,17

43

LC

20052

Gornji Hraščan (D208) – Pretetinec (Ž2015)

2,51

44

LC

20053

Držimurec (Ž2023) – Piškorovec

1,50

45

LC

20054

Črečan (Ž2019) – Pretetinec (L20052)

1,61

46

LC

20055

Vukanovec (Ž2009) – Gornja Dubrava (Ž2011) – L20005

5,32

47

LC

20056

Trnovec (D208) – Macinec (Ž2009)

1,56

48

LC

20057

Dragoslavec Breg (L20011) – Dragoslavec Selo (L20081)

1,52

49

LC

20058

Čehovec (Ž2033) – Donji Kraljevec (Ž2034)

2,89

50

LC

20059

Prhovec (L20005) – Preseka – G.P. R. Slovenija

1,18

51

LC

20060

Prelog (Ž2033) – L20038

0,48

52

LC

20061

L20041 – D. Mihaljevec (L20041)

2,91

53

LC

20062

Vugrišinec (L20009) – Prekopa (D227)

0,36

54

LC

20063

Herjakovčina (L20080) – Prekopa (D227)

1,50

55

LC

20065

Gornji Koncovčak (L20002) – Zaveščak (Ž2006)

2,19

56

LC

20066

Goričan (L20032) – Kotoriba (L20045)

13,55

57

LC

20067

Oporovec (Ž2039) – L20039

0,88

58

LC

20069

Gornji Kraljevec (L20020) – A. G. Grada Čakovca

1,60

59

LC

20070

Palinovec (L20031) – Hodošan (Ž2003)

2,92

60

LC

20071

G. Kraljevec (L20020) – A. G. Grada Čakovca

1,33

61

LC

20072

Stanetinec (L20005) – Sv. Urban (L20075)

0,56

62

LC

20073

Lopatinec (D227) – Brezje (Ž2015)

0,97

63

LC

20074

Pleškovec (D227) – Ž2013

1,80

64

LC

20075

Sv. Urban (L20006) – Prhovec (L20006)

2,32

65

LC

20076

Pleškovec (L20074) – Mali Mihaljevec (Ž2015)

1,58

66

LC

20077

Frkanovec (Ž2013) – Logožarec (L20074)

1,44

67

LC

20078

Nedelišće (D3) – Strahoninec (Ž2030)

2,33

68

LC

20079

Zasadbreg (Ž2013) – D209

2,20

69

LC

20080

Toplice Sveti Martin (Ž2004) – Trnovčak – Železna Gora (D227)

2,90

70

LC

20081

Dragoslavec Selo (Ž2254) – Okrugli Vrh (Ž2254)

2,00

71

LC

20083

Gornji Koncovčak (L20002) – Bukovec (Ž2006)

1,80

72

LC

20084

Ž2002 – Jalšovec – Jurovčak – Železna Gora – L20080

2,70

73

LC

20085

Sivica (Ž2017) – Belica (Ž2018)

5,18

74

LC

20086

Draškovec (Ž2255) – Čukovec (L20041)

3,40

75

LC

20087

Martinuševec (Ž2009) – Vukanovec – Prekopa (D227)

2,10

76

LC

20088

Belica (Ž2018) – Držimurec – L20053

3,40

77

LC

26126

Selnica Podravska (Ž2076) – Most (D20) (2,90)

0,70

 

 

 

 

247,18