Građenje

Rekonstrukcija ŽC 2033 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Otok - Prelog

Započeli su radovi na Rekonstrukciji županijske ceste ŽC 2033 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Otok – Prelog. Predmetni objekt se sufinancira iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2016. godinu, Ministarstva unutarnjih poslova, a u sklopu sanacije opasnih mjesta na području RH.

Radovi se sastoje od proširenja kolnika s postojećih 5,30 do 5,70 m na 6,00 m (uz dodatna proširenja u horizontalnim krivinama), i izgradnje biciklističke trake širine 1,80 m. Dužina predmetnog  zahvata je cca 1.725,00 m.